Bảo mật mạnh hơn cho tài khoản Google của bạn

Giải pháp bảo mật mạnh nhất của Google giúp bảo vệ an toàn cho thông tin cá nhân của bạn. Chương trình Bảo vệ nâng cao bảo vệ người dùng có thông tin công khai và nhạy cảm – những người có nguy cơ bị tấn công có chủ đích trên mạng. Các biện pháp bảo vệ mới được tự động bổ sung để ngăn chặn các mối đe dọa đa dạng ngày nay.


      


        Hãy tưởng tượng bạn mất quyền truy cập vào tài khoản của mình và mọi nội dung trong tài khoản
       Khi kẻ xấu đánh cắp mật khẩu của bạn, họ có thể đăng xuất bạn khỏi tài khoản của bạn và sau đó thực hiện một số hành động sau:
        Xem xét tỉ mỉ – hoặc thậm chí xóa – tất cả email, danh sách liên hệ, ảnh, v.v. của bạn.
        Mạo danh bạn và gửi email không mong muốn hoặc có hại cho các địa chỉ liên hệ của bạn
        Sử dụng tài khoản của bạn để đặt lại mật khẩu cho các tài khoản khác của bạn (ngân hàng, mua sắm, v.v.)


        Đăng nhập vào tài khoản của bạn sẽ hoạt động khác biệt chút ít
        1. Bạn sẽ nhập mật khẩu của mình
        Bất cứ khi nào bạn đăng nhập vào Google, bạn sẽ nhập mật khẩu của mình như thường lệ.
        2.Bạn sẽ nhận được yêu cầu khác
       Sau đó, một mã sẽ được gửi tới điện thoại của bạn thông qua tin nhắn văn bản, cuộc gọi thoại hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi. Nếu bạn có Khóa bảo mật, bạn cũng có thể lắp khóa bảo mật vào cổng USB của máy tính.


     Trong quá trình đăng nhập, bạn có thể chọn không sử dụng lại xác minh 2 bước trên máy tính đó. Kể từ đó, máy tính đó sẽ chỉ yêu cầu mật khẩu của bạn khi bạn đăng nhập
        Bạn sẽ vẫn được bảo vệ vì khi bạn hoặc bất kỳ người nào khác cố đăng nhập vào tài khoản của bạn từ máy tính khác, họ sẽ phải xác minh 2 bước.
Trên đây là một số thông tin đảm bảo an toàn thông tin bảo mật khi sử dụng các dịch vụ của google
contact-form

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã bình luận!

Mới hơn Cũ hơn