Đề cương bài giảng Triết học - Chương 6: Chủ nghĩa duy vật biện chứng - Cơ sở của thế giới quan khoa học


Chi tiết tải tài liệu tại đây

Tài liệu đề cương bài giảng triết học - chương 6: chủ nghĩa duy vật biện chứng - cơ sở của thế giới quan khoa học: đại học đà nẵng đề cương bài giảng môn triết học chương trình cao học chương VI chủ nghĩa duy vật biện chứng – cơ sở của thế giới quan khoa học người biên soạn PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng TS. Lê Hữu Ái nội dung chương vi thế giới quan và thế giới quan khoa học II. Nội dung, bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân của TGQ duy vật III. Những nguyên tắc phương pháp luận của tgq duy vật biện chứng và sự vận dụng vào sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay I. thế giới quan và thế giới quan khoa học 1. thế giới quan và các hình thức của thế giới quan a) khái niệm, nguồn gốc, cấu trúc của thế giới quan (TGQ) - khái niệm thế giới quan (world view, world outlook) TGQ là toàn bộ những quan niệm, quan điểm chung nhất của con người về thế giới, về bản thân con người, về cuộc sống và vai trò của con người trong thế giới. TGQ bao hàm vũ trụ quan (những quan điểm chung nhất về vũ trụ) và nhân sinh quan (những quan điểm chung nhất về xã hội, con người, về cuộc sống và con đường mư...

Chi tiết tải tài liệu tại đây

contact-form

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã bình luận!

Mới hơn Cũ hơn