Tài liệu Bài giảng Quản trị nhân sựChi tiết xem bài giảng tại đây

Tài liệu Bài giảng Quản trị nhân sự: Quản Trị Nhân Sự Thảo Soạn: Bùi Hoàng Lợi Tủ Sách Của Nhà Quản Trị Kinh Doanh Phần một: Tổng quát Chương một: Đại cương về Quản Trị Nhân Sự I. Điểm xuất phát Cấp Quản Trị Nhân Sự chưa trang bị đủ kiến thức về những nhóm hưởng lợi ích (cổ đông, khách hàng, nhân viên, chính quyền, đoàn thể) Thiếu phối hợp giữa các chức năng trong Quản Trị Nhân Sự Thiếu phối hợp giữa cấp quản trị và nhân viên để ứng dụng Quản Trị Nhân Sự Thành quả chưa đánh giá khách quan Bốn bật quản trị nhân sự 1#. Giới hạng trong điều hành quản lý 2#. Trưởng bộ phận áp dụng phương thức Quản Trị Nhân Sự theo chỉ đạo của lãnh đạo, không tạo được ảnh hưởng hậu thuẩn 3#. Quản trị trực tuyến kiêm luôn điều hành nhân sự, trưởng bộ phận chỉ bổ sung thiếu sót 4#. Trưởng bộ phận là đối tác chiến lược, thành viên của ban lãnh đạo. Trưởng bộ phận đại diện cho toàn thể nhân viên trong doanh nghiệp trực tiếp làm việc với ban lãnh đạo nhằm thiết kế, kiểm nghiệm và ứng dụng những mô hình quản trị nhân sự vào chiến lư...

Chi tiết xem bài giảng tại đây

contact-form

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã bình luận!

Mới hơn Cũ hơn