Trắc nghiệm Bảo vệ tài nguyên và môi trường (Phần 2)

  Phải làm đủ các câu thì phần "Kiểm tra kết quả" mới hiện ra

 • Câu 1: Nguồn năng lượng vĩnh cửu là
  • năng lượng từ dầu mỏ
  • năng lượng khí đốt
  • năng lượng nhiệt từ mặt trời
  • năng lượng từ than củi

 • Câu 2: Đối với tài nguyên có thể phục hồi, chính sách của Đảng và nhà nước là gì?
  • Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm, kết hợp với bảo vệ, tái tạo và phải nộp thuế hoặc trả tiền thuê đầy đủ.
  • Khai thác tối đa
  • Khai thác đi đôi với bảo vệ
  • Khai thác theo nhu cầu, nộp thuế hoặc trả tiền thuê đầy đủ

 • Câu 3: Luật Bảo vệ môi trường qui định: Cần quy hoạch bãi rác thải nghiêm cấm đổ chất thải độc hại ra môi trường có tác dụng gì ?
  • Khai thác tài nguyên khoáng sản không có kế hoạch
  • Chất thải được thu gom lại đúng chỗ và được xử lí, không gây ô nhiễm môi trường
  • Động vật hoang dã bị khai thác đến cạn kiệt
  • Khai thác tài nguyên biển không có kế hoạch

 • Câu 4: Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên tái sinh:
  • Bức xạ mặt trời và tài nguyên sinh vật
  • Khí đốt và tài nguyên sinh vật
  • Dầu mỏ và tài nguyên nước
  • Tài nguyên sinh vật và tài nguyên đất

 • Câu 5: Để góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên, cần phải xoá bỏ hành vi nào sau đây?
  • Tham gia vận động người xung quanh giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên
  • Chăm sóc và bảo vệ cây trồng
  • Xử lí rác thải và không ném rác bừa bãi ra môi trường
  • Du canh, du cư

 • Câu 6: Vấn đề nào dưới đây được đặc biệt chú ý ở nước ta do tác động lâu dài của nó đối với chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững?
  • Phát triển đô thị
  • Giáo dục và rèn luyện thể chất cho thế hệ trẻ
  • Phát triển chăn nuôi gia đình
  • Giáo dục môi trường cho thế hệ trẻ

 • Câu 7: Để thực hiện mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường chúng ta cần có những biện pháp nào?
  • Gắn lợi ích và quyền
  • Khai thác đi đôi với bảo vệ, tái tạo; có biện pháp bảo vệ môi trường
  • Gắn trách nhiệm và nghĩa vụ
  • Xử lí kịp thời

 • Câu 8: Để vừa khai thác nguồn tài nguyên biển, vừa bảo vệ môi trường biển và phục hồi tài nguyên biển, cần phải:
  • Dùng hóa chất hoặc xung điện để đánh bắt hải sản
  • Đánh bắt hải sản bằng chất nổ
  • Tăng cường đánh bắt ở ven bờ
  • Khai thác hợp lí kết hợp cải tạo, phục hồi và nuôi bổ sung

 • Câu 9: Năng lượng chủ yếu sử dụng trong công nghiệp, sinh hoạt:
  • Điện
  • Dầu mỏ
  • Khí đốt
  • Than

 • Câu 10: Dựa vào yếu tố nào sau đây để xếp đất vào nguồn tài nguyên tái sinh:
  • Đất thường xuyên được bồi đắp bởi phù sa, được tăng độ mùn từ xác động thực vật
  • Trong đất có nhiều than đá
  • Trong đất chứa nhiều khoáng sản kim loại
  • Nhiều quặng dầu mỏ, khí đốt trong lòng đất

 • Bạn cần cố gắng hơn 
  Kết quả này cũng khá đấy
  IQ bạn thật tuyệt vời 
  Kiểm tra kết quả Làm lại

contact-form

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã bình luận!

أحدث أقدم